Terapia funkcjonalna

Polega na określeniu poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych aspektach rozwoju. Dzięki terapii funkcjonalnej możemy ustalić mocne i słabe strony dziecka, poznać jego możliwości, sposób funkcjonowania w życiu codziennym oraz indywidualnie dostosować program terapeutyczny.

Terapia ręki

Na terapii ręki skupiamy się na poprawieniu sprawności ruchowej kończyny górnej. Kształtujemy właściwy chwyt oraz koordynację ręka-oko. Pracujemy nad prawidłową współpracą między prawą, a lewą ręką. Terapia ręki poprawia precyzję ruchów rąk, polepsza chwyt, wzmacnia koncentrację i poprawia ogólną koordynację.

Terapia wad postawy

Na największe dysfunkcje związane z postawą narażone są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, kiedy następuje najintensywniejszy rozwój. Najważniejszym aspektem skutecznego leczenia wad postawy jest szybka diagnoza. Wykorzystujemy w tym celu takie metody jak PNF, trójpłaszczyznowa terapia stóp, kinesiology taping.

Turnus terapii funkcjonalnej

Turnus daje możliwość kompleksowej oceny stanu funkcjonowania dziecka. W czasie intensywnych pięciu dni określimy mocne i słabe strony, dzięki którym poznamy najważniejsze potrzeby i poprawimy funkcjonowanie w aktywnościach życia codziennego.

Turnus terapii ręki

Turnus pozwoli na intensywną pracę nad prawidłowymi wzorcami ruchowymi w obrębie ręki, dzięki czemu Twoje dziecko nauczy się np. jak poprawnie chwytać przedmioty, identyfikować kształty oraz polepszy koordynację ruchową, udoskonali swoje umiejętności manualne, koncentrację oraz precyzję obu rąk.

Turnus terapii wymuszonej aktywności (CIMT)

Głównym założeniem terapii wymuszonej aktywności jest aktywizacja słabszej kończyny podczas wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń. W wyniku czego możemy zaobserwować poprawę pracy oburęcznej dziecka. zobacz więcej

Dobór sprzętu ortopedycznego

Podczas konsultacji możemy dobrać odpowiedni rodzaj sprzętu ortopedycznego do wymagań pacjenta. Indywidualnie dobrane zaopatrzenie ortopedyczne może znacznie poprawić jakość życia dziecka i skutecznie zabezpieczyć przed niepożądanymi zmianami.